Samenstellen jaarrekening

Na afloop van een boekjaar stellen wij uw jaarcijfers overzichtelijk samen in een uitgebreid financieel verslag. Het verslag dient als basis voor een persoonlijk gesprek waarbij samen met u naar de mogelijkheden en kansen voor de toekomst zal worden gekeken (niet alleen financieel).